top of page
עבודות 2010-2012

גלריה לוינסקי לאמנות, תל אביב

6.5.13 - 15.7.13

אורה בריל מזמינה את הצופה למסע פנימי עשיר, המסגיר מאבק המתחולל בנפשה בין עולם המעשה היומיומי לבין עולם היצירה והרוח.
האמנית יוצאת למסע חיפוש, שמוביל ליצירת צורות וכתמים מונו-כרומטים, מארג הנשען על מתח בין סמוי לנגלה ובין פרום להרמוני.

אורה בריל משלבת בין משטחים רחבים לקווי רישום דקים בתנופת יד ציורית, המודעת לפורמט ומתכתבת עם ״מלאכת נשים״ - סריגה ותפירה, יחסי אם ובת, קשרים והתרתם. ניתן לזהות אצל אורה בריל שפה אישית מגובשת בשדה המופשט. החשיבה המופשטת שלה ניכרת בציוריה דרך ההתייחסות למשטח הציורי, הטקסטורות והקו הרישומי, שיוצרים יחד מארג מורכב המאפשר מגוון רחב של אסוציטציות חזותיות.

חלל הציור מתפקד כחלל היקום - חסר גבולות ומאכלס מבנים דמיוניים וצורות דמויות כוורות ולולאות. זהו עולם של דימויים המתארים סדר והפרעה, קונקרטי ורוחני, נצחי ורגעי.

אריה ברקוביץ, אוצר התערוכה

bottom of page