top of page

20.6.2021

שטף גרעינים. גרעיני מחשבה הד.נ.א. של השפה שוב חוזרים בחזיוני. מסך, צורות אובליות בתפזורת ברצף ושטף. מה שהיה לפני עשור חוזר שוב אך הפעם מטופל באופן שונה. מצע עבודה שחור עשוי נייר ואיתו מופיעים דימויים נוספים כאלה שאגרתי בתוכי במהלך השנים האחרונות. עם הגרעין, מעגל או מחזור של יובש שמאופיין על ידי צבעוניות וצורה שמשתנות נוספים הכד, דמות של אישה או גבר, סיפור חזותי שיתחבר למיתוס פרספונה והאדס, בצורת, אהבה חד צדדית, הקרבה ופשרה. חיפוש סדר בתוך כאוס.

Comments


bottom of page