top of page

3.12.2019

פרח בגני. רקפות מהורהרות, פורחות, קמלות. המחשבות על האביב המתמהמה, או אולי התקופה או מחשבות על "חורף "חיי? האם הרקפת הנחמדת, הביישנית מייצגת את התהליך אותו אני עוברת, הגולל ,הסלע שמתחתיה ולמרות כל אלה היא צומחת לפלא מתמודדת עם קור, רוח וגשם ומחליטה לפרוח. הרקפת כהלך רוח.

Comentarios


bottom of page