״עבודות 2010-2012״

בית האמנים, תל אביב

אוצר: אילן ויזגן

Show More