May 28, 2020

אורה בריל משתתפת בתערוכה קבוצתית במקום לאמנות "ימים אחדים" באוצרותו של ניר הרמט. העבודות חדשות, פיסוליות, ונעשו בתקופה בהם החלו לדבר על הקורונה. בריל כותבת: ״עסקתי רבות בשטיפות, בנקיון. העבודות הן רישומים שנשטפו תחת זרם מים. הדפים איבדו מנוקשותם ונותרו בהם כתמים. תליתי...

April 13, 2020

החורף כהלך רוח:מיכלים שאמורים להכיל את מופע הגשם, רטיבות, ירוקת, אגירה של מים, פרחים שמאפיינים את סיומה של העונה.

Please reload

News