August 25, 2020

אורה בריל משתתפת בתערוכה קבוצתית ״נשים יוצרות מציאות - עמק יזרעאל״ באוצרות דבורה מורג וענת מנדיל, בחסות העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר. בריל מציגה מספר עבודות שיצרה כמחווה לאמנית הקרמיקה היללה חייטוב בת כפר יהושוע, ממקימי מושב היוגב בעמק. היא יוצרת בעיקבות הכדים שיצרה הי...

May 28, 2020

אורה בריל משתתפת בתערוכה קבוצתית במקום לאמנות "ימים אחדים" באוצרותו של ניר הרמט. העבודות חדשות, פיסוליות, ונעשו בתקופה בהם החלו לדבר על הקורונה. בריל כותבת: ״עסקתי רבות בשטיפות, בנקיון. העבודות הן רישומים שנשטפו תחת זרם מים. הדפים איבדו מנוקשותם ונותרו בהם כתמים. תליתי...

Please reload

News