top of page

11.10.2021

ימים רבים לא ביקרתי בין שורותייך, בדפים העוטפים ,הכורכים מחשבה: מילה ודימוי. פגשתי בדפי מחברת אחרת, מחברת בה שולי הדפים בצבע זהב. השוליים נעלמים לאחר עבודה על הדף. החלטתי בינתיים לקרא למחברת דפי זהב. דפי המחברת דקים ויש בהם שורות. החלטתי ליצור קולאג'ים ולהדביקם על פני הדפים. על הדפים נוצרים דיאלוגים מעניינים בין הדימויים שמזוהים עם העשייה שלי בשנים האחרונות: דמויות אדם, כד, רקפות וצפרים. נוסף הכחול מהשנה האחרונה וזהב מהעת האחרונה. חזרתי להשתמש באדום עז. צפרים הלכודות בתוך כד כקישוט או ככלוב. צפרי נפש המבקשות לדעת. שיח בין אנשים וביניהם פרחים פזורים. רקפות המטופלות כמוהן כציור החמניות של ואן גוך?


Comentários


bottom of page