top of page

11.10.2021

המאמץ הכרוך בשליחת תיק עבודות לאחר כ – 4 שנים הוא גדול. מאמץ רגשי הטומן בחובו משאלת לב ויכולת להכיל דחיה וסירוב.

במקביל אני מתקדמת עם הציור הגדול. כפי הנראה יחולק לכמה מצעי עבודה בשל תכניו הרבים. קראתי לכל מצע עבודה פרק בסיפור. אולי אקרא לכל העבודה "הכד חסר"? הכד צורתו כדמות אשה. יש ביכולתו להכיל. בסיפורי הכד סדוק והמים מטפטפים ממנו. מטפורה לחיים.


בצד העבודה הגדולה נולד גוף עבודות מרתק בדמות ציפורים הנאחזות בחיים, מדברות על בדידות, על קשיי הקיום, על חוסר יכולת לעוף בצד תיקווה, משאלת לב. שיחררתי מעצמי עול. פתחתי כמעט לרווחה את מגירות הנפש. להקה מדברת אותי. סתיו עת נדידה.


Comments


bottom of page