top of page

16.1.2022

הזרעים שטמנו החלו לנבוט. אקרא לעבודה "קו ירוק". נקודות ירוקות במרחב. עוד מעט יצמחו לכדי רצף

איך הכל קרה, מה המוטיבציה לכל זה? תחילתו באגדת עם ששותפתי להליכה וחברתי הטובה ספרה לי. לא זוכרת באיזה הקשר אבל הסיפור ריגש כל כך לכדי יצירת הפרויקט הנוכחי. הוא עוסק בדיאלוג עם הסביבה, המשבר האקולוגי אך בעיקר החוויה התוך אישית על היותי לא צעירה, לא בריאה, לא מוכרת, כפי שאני חווה את עצמי בעת הזאת. התבוננות בכלי שצורתו מזכירה את גוף האישה, יש בו דופי. הוא פגום ובכל זאת ניתן להשתמש בו ולהינות מיכולותיו להכיל, להפכו לחיוני ולהיותו האחראי המשמעותי ליצירתו של מעגל צמיחה. "קו ירוק" – הפוליטי הוא האישי.


Comentários


bottom of page