top of page

17.12.2019

גולל – הפירוש המילוני

  1. מגלגל, מעביר ממקומו בסיבוב

  2. כורך, מקפל כמגילה

  3. בהשאלה – מספר את סיפורו מתחילתו ועד סופו

גולל – הפירוש במילון אחר

  1. אבן לסתימת פתחיהן של מערות קברים

  2. אבן לכיסוי קבר החפור באדמה

  3. בהשאלה – נסתם עליו הגולל נשכח, מבוטל לחלוטין


גולל, זו המילה הראשונה שעלתה. אני מייחסת חשיבות למילים שצצות. הן רוצות לומר ולעיתים גם משהו משמעותי גם אם אינני יודעת בוודאות את משמעותן. האם המילה מתחברת לחיי, לחיי היצירה? האם היא נושאת משמעות כל כך גדולה שכדאי להתעכב ולבדוק. על פניו ניראה שכן. עבודות אובייקטים שיש בכוונתי ליצור בנושאים רגישים וטעונים כמו הקונפליקט סביב חפירות בהר הבית או עיסוק בזיהום הסביבתי בים והעבודות על נייר הגלולות. מילה שהופכת למונח שסביבה מתארגן גוף עבודות.

המילה "גולל" מצויה בתודעתי ומקננת בי שבועות ויש לדייק אפילו חודשים. קופסאות הפרספקס השקופות עוסקות בהטמנה , הרס או קבורה של דברים: מחשבות נפסדות. הבית שנהרס במשמרת מטיל שנורה מעזה או הים וזיהומו.

המחשבות שבולמות ותוקעות אותי ואיתם אני נלחמת. שהופכות את הבור שבי לבאר מפכה. יצירה רבת היקף של חומרי נפש. ואני מגלה בי עולמות נוספים ועשירים ובעיקר את השתקפותי בבאר המלאה במים ואני לומדת לאהוב אותי.

הבית ההרוס שכבר לא יהיה אותו הבית בהיבט הפיזי אבל יש בקרב אלה שגרו בו

”בית " של זיכרונות שמחה ועצב, רגעים מכוננים בחיי משפחה וגעגוע לשגרה ברוכה.


Comments


bottom of page