top of page

18.2.2020

לא אתחפש למלאך

לא באה העת, הרי שבט עכשיו.

כסותי נוצות בלב ענן

אך הידיים, שתי ידי בשר ודם

חובקות אוהב כגוף אחד

והרגליים כאדמה,

כבדות ונענות לתלמיה

חופנות את רגביה.

המתן לבא החורף

לראש המתרומם עם ריקוד הרוח

והלב הנישא אל מעבר לו.


Comments


bottom of page