top of page

19.2.2020

חולשת החומר והדימוי כמאמרה של אורנה לניר נוי חברתי.

האם המניפולציה שנעשית במים ומעט בצבע יוצרת חולשה או מאפשרת להראות היבט נוסף שעל אף פגיעותו ואם נעבוד אתו בחכמה, יתייבש והתוצאות תהיינה מגוונות ומעניינות? דף מפוסל, רישום שנעשה בין הסיבים. מגלה הפתעות בחלחול הצבע על פני הדף ובתוכו.

יצרתי היום תבליטים. הקונסטרוקציה היא צלחת שאותה חתכתי מעט שלא תהיה ממש עגולה. כיסיתי אותה בנייר הרטוב שהחדרתי לתוכו פיגמנט שחור. מרחתי בדבק עליו ציירתי דיוקן באקריליק והולכתי את הקווים עם המברשת. יצרתי מאין מסגרות עגולות. עטפתי בנייר טבול במים עם דבק וצבע. הדבקתי שקף ועליו רשמתי ציפורים במספר תנוחות. אלמנט פלורלי שמצאתי בשאריות או קטלוג וילונות יצר את סביבת הציפור.


Comments


bottom of page