top of page

2.7.2020

רישומים שטופים שנעשו מיכלים תלת מימדיים כמו קופסא ובתוכם הכנסתי ידיות של כלי קרמיקה עתיקים, כאלה שניתן לאספם באתרים ארכיאולוגיים , חוטי ברזל שאיבדו מכוחם ונעשו שבירים, בד גזה שעליו ניתן להניח או אותו לכרוך. קראתי להם לאותם אובייקטים "תא חסר". מקטעים שבורים, רישום פוטנציאל שלא מומש, כלי שנותר בו רק חלק חסר משמעות ותיפקודו חסר.


Commentaires


bottom of page