top of page

20.5.2020

בדיעבד חווית האביב הייתה מורכבת. עובדה שנטייתי להכניסה לתוך חלל סגור. קפסולה. קופסא סגורה אבל שקופה. יש בה טראומה וכאב אבל גם יופי. כך חוויתי את הסגר הראשון.

בתוך הקופסא השקופה והסגורה יצרתי מאין כיסים העשויים שקפים צהבהבים בצורת פרחי המגדיר לפרחים הארצישראלי. צהבהבים כי הם החזירו אותי לאהבה ישנה של התמצאות בטבע וידע בשמות פרחי הארץ. בתוך כל כיס שצורתו עלי כותרת הכנסתי תפרחות של פרחים תרבותיים מגינתי שהופיעו בתחילת האביב/סגר ואותם יבשתי בתוך ספרי אמנות. הפעם הנגישות לפרחים התרבותיים הגדלים בסמוך הייתה קרובה בעוד חווית האביב בטבע, טיולים וחופש התנועה נמנעו ממני. ייבוש הפרחים נועד כדי להנציח את מופע האביב הקצר.


Comentários


bottom of page