top of page

22.8.2016

מדוע עבודות על נייר הן בהירות בדר"כ ועבודות על בד הן כהות בדר"כ? הרי נקודת המוצא היא תמיד בהירה. הצורך האישי להפוך כל אבן, לחפש את הדרש, לחפש בין השורות. החשיבה והכתיבה הרפלקטיבית יוצרים כפי הנראה צורך לחפש את משמעות הרעיון בנייר, בבד, באופן דקדקני כל כך שמא איזושהי תובנה לא חלחלה אל בינתי. אני מדביקה נייר ועליו יש טקסט. אני מטפלת בשורות ובין השורות. חותמת את חתימתי בכל הכיוונים. הפלטה בעבודות הנייר היא בהירה ופלטת הצבעים על הבד כהה. נראה שאין אבן שלא הפכתי בנתיב היצירה. בד מזמן חקירת רנטגן. תשליל של עבודות הנייר.

תיוגים:

bottom of page