top of page

22.12.2016

מן הציבורי הנזנח ונזרק אל האישי המטופל במעשה אוהב. אלה הם מצעי העבודה, הנירות שנזרקו מבתי הדפוס בסביבת העבודה שלי. הם חסרי תכלית ונשמה. לרוב מפרסמים מוצר או אירוע בעותקים רבים. אותם אני אוספת ומטפלת בהם בסטודיו. אני עובדת על תשתיות. עיקר תשומת הלב בחודשים האחרונים הוא בריפוד וריבוד מצעי העבודה. אני נותנת להם הזדמנות נוספת. מאפשרת לכל מצע עבודה להיות ייחודי ויחיד מיתר הדפים המודפסים באותו האופן ובאותה הצורה, לרפא אותו ולהצילו מכיליון הפח.

יתכן וזו הסיבה למופע דימוי נוסף בעבודותיי: מן סימן המזכיר בית. מלא תשומת הלב בטיפול במצע העבודה, מעורר מחשבות על יסודות שעליו נערמים מונחים כל היתר. אולי לראשונה אני מסמנת תשתית, יסודות, תיחום וגבול בתוך המרחב ללא גבולות שיצרתי לי...

תיוגים:

bottom of page