top of page

5.12.2015

בסבך החוט

ויתרתי על אברתי

נתלשת, עירומת מעוף נותרתי

ולא היה מה שיעצור בי

ולא היה מי שיסיר בי הספק

ולא היו אחרים שיתרו בפני

מהי נפילה?

האם קן או צרעות מחשכי?

מהי תהום בבאר מחיה?

תמונת נוף נגלתה לי

עץ, באר ובית.

תיוגים:

bottom of page