top of page

5.3.2010

שבר זמן מאונך=סולם

שבר זמן במאוזן או נוטה לשכב=גשר

ניסיון להיאחז באמצעות הקו=חוט. לתת לקו = לחוט ממשות על ידי סריגתו, ליפופו על צורה הנוטה להתרוקן, צורה מתמוססת. לתת ממשות לעקבות של צורה על ידי סימונה בקו=חוט וקשירתה לעוגנים. הסולם, המוט.

להיאחז בסולם משמע להיאחז בזמן, לצקת בו משמעות קיומית, אחרת יחדל, יעלם, ישאב אל מרחב דמיוני כאוטי.

הקו הרופף משמעותו כפולה: תיאור מצב שהוא על בלימה או ייצוג יכולת וירטואלית, פוטנציאלית המאפשרת תמרון פלסטי להתכווץ ולהימתח ע"פ הצורך. כמעשה אתלט שזקוק לתמיכה כדי לא ליפול אך גם כדי לבחון את קצוות גבול יכולותיו.

אני "תופרת" ו"פורמת" את הזמן. מכווצת ומרחיבה אותו תוך התנסות, חקירה, ידיעה באמצעות מסכי צבע ובאמצעות הקו. השכבות הנערמות אין בכוונתן למחוק ולכסות אלא לאפשר לשברי הזמן להיאחז האחד בשני לאחות אותם לכדי ממשות. הקו נזעק לתמוך בממשות שנרקמת. קו נאחז בקו. הקו נאחז בכתם. איזון מעודן על בלימה.

תיוגים:

bottom of page