top of page

7.12.2012

האדום חזר. אזכורים של אדום. אדום במובלע. שכבת בסיס ועליה שכבות, בדר"כ שקופות הנערמות עליה. האדום חזר אבל באופן שונה: כגלגולו של הרימון (איקונוגרפיה נוצרית) במעגלי החיים: החיים, המוות והחיים שלאחר המוות, כך גם הכתם האדום. בעבר היה נוכח ובולט. בעבודות האחרונות נוכחותו אינה מוחצנת. כתם אדום שרוצה לספר על קורות המסע הארוך האחרון שעבר עד שחזר לבד, לדף. על היובש, על החידלון, על הצער והכאב. על הסתיו-עונתו. על מאבק, מאבק על היצירה. על עליות ומורדות, על תהליך וסיומו המבשר על תחילתו של רעיון נוסף שנהגה וגלגולו. "מי אסף רוח בחפניו?" (ויקרא טז') כמו אהרון המדבר בשמו של משה, כך הכתם מדבר אותי. ללא רבב.

תיוגים:

bottom of page