top of page

13.12.08

...לראות דברים כל פעם אחרת ואולי גם באופן שונה. זה יהיה כמו לבדוק את גמישות מחשבתי ואת יכולת התמרון לשהות, להתכווץ, להתרחב, לצאת למסע אל ה"העצמי" ולצאת מגבולות הגוף. מעניין יהיה לבדוק את המסע באופן שונה:

מחשבה-מילים-משנה סדורה כתובה-יצירה חזותית.

מחשבה-ערפילי מחשבה-צורה, כתם, צבע, מצע עבודה- גוף עבודה-מחשבה רפלקטיבית על תהליך העבודה וכיצד הקול הפנימי אומר את עצמו.

תיוגים:

bottom of page