top of page

22.12.2016

...דימוי הבית מופיע אולי בהקשר להופעת דימויים שיש בהם מימד ריאליסטי ולכן עולה השאלה האם מסתמן כיוון חדש? האם כל מופשט חייב לעבור תהליך הפשטה? האם המופשט הוא ה"בית" ביצירתי? האם הסטודיו בתל אביב הוא בית?

אני עורכת מניפולציות בדימוי הבית תוך כדי חשיבה על כך. פריסת המבנה והנעתו יוצרים תשתית של באר סרוגה שגם אותה ניתן לפרום-המבנה וארעיותו. את היותו רעוע בפוטנציאל. זה נראה כמו פרח עם עלי הכותרת שיש בו, או מנדלה (יונג) ועוסק ביציאה מ"העצמי" אל הסביבה.

תיוגים:

bottom of page