top of page

16.10.2017

צילום בסלולר של שולחן העבודה, הדפסת הדימוי על גבי ניירות גדולים. אלה מצעי העבודה שקיימים כעת בסטודיו. השולחן משמש כנגטיב של העבודות שנעשו עליו. צבעים שזלגו אל מחוץ למצע העבודה, קצה משיכה של מכחול, בדל מחשבה הופכים להיות למרחב יצירה נוסף. העבודה על צילום שולחן העבודה מהווה נדבך נוסף ביצירה העתידית עוד בטרם התחלתי לעבוד על מצע העבודה. עבודה שיש בה הסטוריה. תעוד של זיכרון. מפגש של פוזיטיב ונגטיב. מעגל של יצירה.

bottom of page