top of page

12.11.2017

עבודה על בד קנבס גדולה במידותיה שיש בה מקטעים מעבודות קודמות שנעשו בשנת 2010 הודבקו ומהוות חלק מהעבודה העכשווית. העבודה על תהליכיה מעוררת מחשבות על המניעים להדבקה, על הצבעוניות שנוצרת ועל הקומפוזיציה. היצירות שנעשו ב- 2010 היו חלק מניסוי. אז יצרתי עבודה, צילמתי אותה והדפסתי גם על נייר וגם על בד.זאת עשיתי מספר פעמים. בדיעבד היה בזה משהו ניסויי והיווה מקטע מתוך שלם שיעשה כמעט עשור אחרי. הדבקתי שני דיוקנאות. האחת בתוך מסגרת מרובעת והאחרת מוקפת בגרעינים. הבעתו היא צעקה או כאב. העימות יצר מתח שהועצם באמצעות "הסולם" הצהוב. החלטה ציורית מרגשת. צהוב בדימוי הסולם, צהוב במבנה העגול. צהוב נוכח.

bottom of page