top of page

31.12.2018

אני הרץ במבוך שהתבלבל?

אני צריח שאין בו חלונות ופתחים כדי לראות את הקורה סביבו?

אני מלכה ללא ממלכה?

אני מלך ללא מלכה?

אני חייל ועוד חייל? חיילת שחורה הממתינה לשעת החסד לשרת את מלכתה?

אני לא דבר מתוך כל אלה בשולחן השח-מט.לא מחשבה על השח, או המט לנפול.

אני אולי עצמאית להמציא משחק חדש וכלליו.

קו ועוד קו ועוד קו. פיגוריזציה של מחשבה.

bottom of page