top of page

3.1.2019

המפגש עם קרן שמש ראשונה תופס אותי בעלייה לאיילון כשפני פונות מזרחה, נשטפות באור בונארי. אני בולעת את קרן האור, נוצרת בגופי וכל הדרך לסטודיו אותה קרן אור מתפרקת לכל צבעי הספקטרום ומתאחדת שוב לקרן אור לבנה. נשטפת שוב על לובן המצע, בעיקר על נייר. קרן, קו. אינו חמקמק. הוא נוכח בקביעות ונותן רישומו על הדף. נכתב ביום ללא קרן אור ניראית לעין אך גלויה ללב.

bottom of page