top of page

21.6.2017

הפעילות העתידית בסטודיו בסימן גדלים. בצד שתי מחברות רישום קטנות ואטלס ישן, פרשתי לי נייר גדול מצאתי אותו בפח האשפה בקרבת הסטודיו. הוא גלול. אני יודעת מה אורכו אבל לא יודעת מה רוחבו. צבעו אדום. אדום כגרעיניו של הרימון. נקודת המוצא הצבעונית בפלטת הצבעים שלי. תהליך שבו אעבור מן האדום שיש אותו כברירת מחדל בשל צבעוניותו של הנייר, אל הצהוב העכור ובדרכו אשתמש בסגלגלים. צבעוניות המאזכרת את גרעיני הרימון וקליפתו במצבי הצבירה השונים. מחזור צבעוני הדוגם את תהליך היובש או כמו ריפוי של שטף דם ומייצג הלך רוח.

תיוגים:

bottom of page