top of page

החורף כהלך רוח: סדרת הרקפות

החורף כהלך רוח:מיכלים שאמורים להכיל את מופע הגשם, רטיבות, ירוקת, אגירה של מים, פרחים שמאפיינים את סיומה של העונה.

bottom of page