top of page

תערוכה קבוצתית: ״ימים אחדים״, במקום לאמנות

אורה בריל משתתפת בתערוכה קבוצתית במקום לאמנות "ימים אחדים" באוצרותו של ניר הרמט. העבודות חדשות, פיסוליות, ונעשו בתקופה בהם החלו לדבר על הקורונה. בריל כותבת: ״עסקתי רבות בשטיפות, בנקיון. העבודות הן רישומים שנשטפו תחת זרם מים. הדפים איבדו מנוקשותם ונותרו בהם כתמים. תליתי אותם על קולבים שהחזירו לעבודה את הקווים שאבדו בשטיפה.״ מוזמנים לבקר בתערוכה עד ה-13 ביוני.

אוצר: ניר הרמט

אמנים משתתפים: אורה בריל, אסנבי, גרא דוידי, גלית ראוכוורגר, דורית טייכמן, הילה ליזר בג׳ה, זהבה אדלסבורג , זיוה כספי, טובה אלדד, יואב ברנר, מיכל לויט, נינו הרמן ותרצה אולמן נעילה: יום שבת ה-13.6.20 מקום לאמנות בקרית המלאכה לינק לאירוע בפייסבוק

bottom of page