top of page

22.1.2016

אני עורכת מניפולציות בדימוי הבית תוך כדי חשיבה על כך. פריסת המבנה והנעתו יוצרים תשתית של באר סרוגה שגם אותה ניתן לפרום-המבנה וארעיותו. את היותו רעוע בפוטנציאל. זה נראה כמו פרח עם עלי הכותרת שיש בו, או מנדלה (יונג) ועוסק ביציאה מ"העצמי" אל הסביבה.

Comments


bottom of page