top of page

24.12.2020

"האור החסר" שמה של העבודה הגלולה החדשה. נעשתה במהלך שבועיים בכוונה לסיימה ביום הקצר ביותר בשנה. החלטה סמלית. האור החסר בא לידי ביטוי בצבעוניות, במרקמים ובצורות: אור מעט, ליקוי חמה או ירח, שעת לילה, עננים המעיבים על מקור האור. הצמחייה הלוקה בשל האור החסר, יובש, חום, צהוב ומעט ירוק. אור שמהווה תנאי ליצירת חיים ולקיומם בשל חסרונו נוצרת עזובה, נופי מדבר, הסתיידויות, בעבודה קיים ניסיון לצאת ממעגל זה באמצעות מלאכים שספק אם הימצאותם תשנה. מלאך נופל של אריה ארוך חסר יכולת לעוף ולכן נוכחותו אינה משנה דבר. אקורד הסיום של העבודה נותר כסימן שאלה מעומעם של חוסר וודאות. העבודה עשויה אפיזודות ולא סיפור בהמשכים. יתכן והסיבה לכך כרוכה בעבודה על שולחן צר שאני מציירת וגוללת, שנעשה מקטעים מקטעים כרוחבו של שולחן העבודה ובחוסר היכולת לפרוש את הנייר כולו. כך נגמרת העבודה ולאחריו החל הסגר השלישי.

Comments


bottom of page