top of page

26.5.2020

נוצר בחסר, בא בטוב ויצר שפע. אלמלא הבדים ללא הגרונד לא הייתי קונה את הצבע הפלסטי הלבן. אלמלא מצוקת הזמן ובעיית הנגישות בשל הקורונה לא הייתי רוכשת גם את הצבע האקרילי השחור. חסרים היו לי צבעים ולכן רכשתי גם תמציות גיוון לערבב עם הלבן. השימוש בצבעים שנועדו לצביעת קירות יצרו לאחרונה עבודות הנראות כמו רישומי אבן. הצמצום הצבעוני יצר עניין וחקר החומריות שנוצרה. על העקיבות של הצבע האקרילי הלבן שיצרתי על הדף באמצעות מכחול וכלי עבודה אחרים עליתי עם שכבה מאוד מדוללת של הגיוון המרוכז ולעיתים ערבבתי אותו עם מעט שחור. מאחר שכל שערת מכחול נוכחת עם החומר הזה, הרגעתי את העין בכיסוי משטחים בתוך הדף עם צבע אקרילי שחור.

שוב חזר הכחול, הבלוז. צבעוניות מונוכרומטית מימי הלימודים. דורצי'ן בשעורי הצבע עודד אותי להשתמש בפליטה הזו הכחולה והענייה. אני יוצרת עבודות שיש בהן עצב אבל לא סערת רגשות. עצב על כל מה שמתרחש סביבי: הקורונה, הבחירות. הפוליטי הוא האישי. בנוסף לעבודות הרישום יצרתי שתי עבודות שעוסקות באלימות נגד שחורים, נשים, ילדים, להטבי"ם.


Kommentare


bottom of page