top of page

26.7.2020

וידאו ארט שאולי אקרא לו "מערה". על אף השימוש בספרות: המערה של אפלטון והמערה של סרמאגו. פנים הכד של היללה נראה כמו דפנות של מערה. הפתח של הכד נראה כמו פתח מערה ועץ המצל. ניתן להבחין בין פנים וחוץ. למערה מחלחלים מים, מי הגשם. הם מתנקזים לתוכה ואני חווה עם שמיעת הסאונד טפטוף עד הצפה. מן סערה שנקלעתי לתוכה. מדי פעם ישנה אתנחתא ומתוך החזרתיות אני ממתינה לסערה שאולי תתרחש. כד, מערה, פנים וחוץ. כל מה שמתרחש בתוכי ואולי מה שהיה בהיללה?コメント


bottom of page