top of page

30.6.2020

אל עולם הדימויים נוסף מן דימוי פלורלי דמוי רקפת ותמיד בעל 3 עלי כותרת. צורה המזכירה את האות ש'. אני יוצרת רבים כאלה. אולי תפקידו של הפרח הוא לשמור כמו המילה שדי בבית המזוזה?

אני נעה במקביל לדרך המרכזית בה ניתן לזהות בבירור מרכיבים בשפה האישית בדרכים צדדיות . מרחב המאפשר לנוע בעולם מופשט לרוב ולעיתים לחרוג ממנו. זה נובע מתוך צורך לברר דבר, לייצג אותו באופן שונה וגם הוא פעולה המקדימה לקידודה ולייצגה באופן מופשט.

אני לא כתמים קטנים של צבע, פיסות יופי צבעוניות שעושות נעים בגוף, שמכווצות לנשיקה כמו בצילומי סלפי לאינסטגרם. אני מכתם צבע ובעיקר כהה ובוטה. דגימת תהום, מרחב חשוך, חומר נפש לחפור בו ובעיקר לשהות ולהבין. למצא בתוך כל זה תוואי, אלומת אור קלושה וכיוון. קו לבן.Comments


bottom of page