top of page

4.4.2020

פעימת ליבי מסולסלת אני יודעת זאת בבירור.

האזנתי לרחשיה כשכל העולם נדם לעת ליל.

גם אם אגהץ אותה, תיוותר מקומטת ולעיתים קרה

גם אם איישר אותה במכבש, תישאר לעיתים לא אמיצה דיה לצליל אחר.

ליבי מתנגן כערבסקת זהב על רקע טורקיז:

סוד ורמז בין קימוריה.


bottom of page