top of page

7.6.2021

הבחירה בפורמט של 100/70 התברר כנוח ובעיני מושלם להבעת הרעיון. היה ברור שבמופעו האנכי הוא מתאים לרעיון הבאר בשל המבנה והעומק. באר 2021 היא באר שמתקיימים בה לכאורה תנאים טובים אך המים אינם מצויים בה ואינם מחלחלים לתוכה. מן עקרות , יובש שבולטת בגלל הרימונים או הכתמים האדומים והעסיסיים מלאי החיות. נקיטת עמדה? הלך רוח? תהליך עבודה שיש בו התכנסות, שאילת שאלות על מהות. העבודה האחרונה עליה שפכתי נוזל תכול ,יצרה כתמיות מעניינת בין הרקע לשכבה שמייצגת מים, מי תהום. הכתם התכול הוליד 8 עבודות שעוסקות בליקוי מאורות בנוסף לשאר העבודות שעניינם באר יבשה. . חוסר היכולת בגלל האור החסר ליצור פוטוסינטזה, יצר נופים שיש בהם יובש, מאובנים, סלעיות ללא צמחיה, ירח ושמש באותו המשטח. באותו פורמט כתמים אדומים אזכור לגרעיני רימון עסיסיים ולבן אפרפר וזהב. סופה. סערת נפש.

Comments


bottom of page