top of page

תערוכה קבוצתית באוצרות יאיר ברק במקום לאמנות בקרית המלאכה

ולב נמס ופיק ברכיים

בהשתתפות: זהבה אדלסברג, מתן אורן, טובה אלדד, כרמלה אלדר, אורה בריל, מיכל גבע, ברכה גיא, לילי פישר, שחר קורנבליט, גלית ראוכוורגר, נועה תבורי. אוצר: יאיר ברק

היו אלו ימים של טלטלה. מערכות שנדמו כבטוחות קרסו, ידע שנראה היה מוחלט, נפרץ. תחושת המוגנות המדומה נסדקה ותחושת השליטה, שמחזיקה אותנו יציבים, מי פחות ומי יותר – נפרצה כליל.

השמיים נסגרו והפכו אותנו לבני ערובה בידי נגיף מיקרוסקופי, בלתי נראה. החירויות המובנות מאליהן הפכו לאפשרות, תלויה בכוחות ממסדיים, שהם עצמם נשלטים על ידי גורם עלום. כלכלות קרסו, מערכות בריאות התמוטטו, חובות לאומיים עלו על גדותיהם. ובתוך כך התרבות נדמה, במות הוחשכו, מסכי קולנוע נדמו, מוזיאונים סגרו את שעריהם.

התערוכה ולב נמס ופיק ברכיים היא תגובה, לא אקדמית ובלתי מנומקת – להלך הרוח שהיה נסוך כאן (ובמידה מסוימת עודנו). לפניכם/ן עבודות שעוסקות בהתפרקות של מערכות יציבות, בערעור על סדרים שהופרו, בפרידות כואבות, בחיל ורעדה.Comments


bottom of page